Mobilhandel

Mobilhandel avser användningen av trådlös teknologi i värdepappershandel. Mobilhandeln gör det möjligt för investerare att